Zadośćuczynienie po wypadku

Zadośćuczynienie po wypadku

Zadośćuczynienie po wypadku jest świadczeniem, które przysługuje osobie poszkodowanej w przypadku szkód o charakterze niemajątkowym. Można ubiegać się o nie po wypadku komunikacyjnym, ale także np. po wypadku przy pracy. Na podstawie Kodeksu Cywilnego można dochodzić rekompensaty za ból i cierpienie. Kompensata krzywdy obejmuje cierpienia fizyczne oraz psychiczne i nie dotyczy pokrycia strat finansowych.

Kiedy przyznawane jest zadośćuczynienie po wypadku?

Zadośćuczynienie po wypadku ma przyczynić się do złagodzenia cierpień poszkodowanego i ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku najcięższych wypadków. Jest to świadczenie przyznawane jednorazowo, z uwzględnieniem wszystkich szkód – również tych, które mogą wystąpić w przyszłości. Jeśli w momencie jego przyznawania nie dało się określić wszystkich przyszłych konsekwencji wypadku, wówczas osoba poszkodowana może ubiegać się o przyznanie kolejnego świadczenia w ramach ujawnienia nowej krzywdy. W praktyce towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zaniżone zadośćuczynienia, które dzięki firmom odzyskującym odszkodowania wynoszą nawet pięć razy więcej. Jeśli otrzymałeś już zadośćuczynienie, zgłoś się do nas, a my wywalczymy dla Ciebie dodatkowe pieniądze.

Wysokości świadczeń w ramach zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie po wypadku ma charakter zindywidualizowany, co oznacza, że oszacowanie jego wysokości może nastręczać pewnych trudności. Ocena strat niematerialnych nie podlega tak ściśle określonym ramom, jak w przypadku odszkodowania za straty majątkowe. Precyzując należne roszczenia, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które pozwolą ocenić wielkość poniesionej szkody i przyznać świadczenie, które będzie ekonomicznie odczuwalne dla poszkodowanego. Przy ubieganiu się o wypłatę świadczenia warto skorzystać z pomocy profesjonalnych podmiotów. Firmy oferujące pomoc w odszkodowaniach, z racji ilości prowadzonych spraw, mają doświadczenie w zakresie precyzowania i dochodzenia należnych świadczeń.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Pojęcia zadośćuczynienia i odszkodowania różnią się od siebie w znaczący sposób, z czego nie zawsze zdają sobie sprawę osoby zgłaszające się do zakładu ubezpieczeń. Każde ze świadczeń obejmuje inny zakres szkód.

Odszkodowanie ma stanowić równowartość poniesionych strat materialnych. Może być to szkoda rzeczywista, jak utrata dóbr w wypadku, a także utracenie korzyści spowodowane pogorszeniem stanu zdrowia niezdolnością do pracy itp. Odszkodowanie może również pokrywać koszta przystosowania się do nowej rzeczywistości po wypadku, w razie trwałego kalectwa.

Odszkodowanie pokrywa wszelkie koszty związane z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia, które osoba poszkodowana musi ponieść jako niezbędne oraz celowe. Ich poniesienie ma prowadzić do poprawy, utrzymania bądź niepogarszania stanu zdrowia.

Zadośćuczynienie to materialna rekompensata mająca złagodzić szkody niematerialne, która powinna przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość dla poszkodowanego. Zupełnie inaczej kształtuje się ona w przypadku obrażeń ciała u samego poszkodowanego a inaczej wygląda zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Co bardzo istotne, można ubiegać się o oba świadczenia jednocześnie. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę może zostać wypłacone osobie poszkodowanej niezależnie od przyznanego odszkodowania. By skutecznie dochodzić wypłaty wszystkich świadczeń przez ubezpieczyciela, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii.

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.