Odszkodowanie za wypadek w pracy

Jakie świadczenia odszkodowawcze przysługują pracownikowi za wypadek w pracy? Oczywiście jeśli do wypadku nie doszło z wyłącznej winy pracownika podstawowym świadczeniem jest jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odszkodowanie to wypłacane jest po przeprowadzeniu badania przez orzecznika ZUS na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Nie mniej ważnym świadczeniem jest uzupełniające odszkodowanie za wypadek przy pracy. Można je uzyskać od pracodawcy lub od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym pracodawca miał zawartą polisę OC. Na takie odszkodowanie składa się zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za koszty opieki a także odszkodowanie za koszty leczenia, jeśli takie wystąpiły.

Odszkodowania te można otrzymać w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich występuje jeśli pracodawca ponosi winę za wypadek poprzez np. brak szkoleń, zły stan techniczny maszyn i urządzeń, brak badań lekarskich. Drugi przypadek dotyczy tak zwanego przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody czyli np. dużej fabryki, firmy budowlanej, stacji benzynowej, kompleksu basenowego. W tym przypadku nie jest potrzebna wina pracodawcy ponieważ taki zakład, w związku z wprowadzeniem do otoczenia ogromnego ryzyka wywołania szkód, właśnie na zasadzie ryzyka ponosi odpowiedzialność. Oczywiście o odszkodowanie za wypadek w pracy w tym przypadku możemy się ubiegać, jeśli nie ponosimy wyłącznej winy za wypadek.

Zadośćuczynienie za wypadek w pracy

Kwoty zadośćuczynienia za wypadek w pracy uzależnione są od wielkości obrażeń, trwałych następstw oraz długości leczenia i rekonwalescencji. Należy pamiętać, że jest to odszkodowanie uzupełniające więc zostanie pomniejszone o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jeśli zatem ZUS wypłaci nam kwotę 20.000 zł a należne zadośćuczynienie wyniesie 50.000 zł to sąd zasądzi na naszą rzecz kwotę 30.000 zł.

Odszkodowanie za koszty opieki

Jest to świadczenie, które sądy zasądzają czasem jako odszkodowanie za koszty opieki zgodnie z art. 444 § 1 k.c. a czasem jako skapitalizowana renta zgodnie z art. 444 § 2 k.c. Wysokość tego odszkodowania sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych jednak w przypadku pojedynczych złamań jest to kwota od 1.000 zł do 4.000 zł.

Odszkodowanie za koszty leczenia

Koszty leczenia, związanym z wypadkiem są zawsze wydatkiem, który powinien zostać poniesiony przez podmiot odpowiedzialny za szkodę. Nie ma tutaj znaczenia czy są to koszty zakupu leków, ortezy, balkoniku czy prywatnych wizyt lekarskich i badań. Towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze kwestionują zasadność wypłaty odszkodowania za wizyty lekarskie czy prywatne badania. Na szczęście ostateczna decyzja w tym zakresie należy do sądów a te co do zasady uznając wydatki na prywatne leczenie za zasadne nawet jeśli wynikają wyłącznie z wygody poszkodowanego. Aby przekonać sąd do swoich racji warto prowadzić sprawę przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny). W ramach prowizji zapewnimy Ci profesjonalistę w sparwie sądowej.

dane kontaktowe

AP Odszkodowania Paweł Gaj
ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4
42-200 Częstochowa

 

TEL: 34 374 37 36

GSM: +48 792 020 240
Email: biuro@apo24.pl

godziny otwarcia

Pn - Pt: 9:00 - 17:00
Sb: nieczynne

facebooklogo