Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy. Wypadek w pracy odszkodowanie. Jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy? Kiedy można dostać odszkodowanie za wypadek w pracy? Pomoc prawnika w walce o odszkodowanie bez opłat wstępnych.

Jakie świadczenia odszkodowawcze przysługują pracownikowi za wypadek w pracy? Oczywiście jeśli do wypadku nie doszło z wyłącznej winy pracownika podstawowym świadczeniem jest jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odszkodowanie to wypłacane jest po przeprowadzeniu badania przez orzecznika ZUS na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Od kogo odszkodowanie za wypadek w pracy?

Nie mniej ważnym świadczeniem jest uzupełniające odszkodowanie za wypadek przy pracy. Można je uzyskać od pracodawcy lub od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym pracodawca miał zawartą polisę OC. Na takie odszkodowanie składa się zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za koszty opieki a także odszkodowanie za koszty leczenia, jeśli takie wystąpiły.

Odszkodowania te można otrzymać w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich występuje jeśli pracodawca ponosi winę za wypadek poprzez np. brak szkoleń, zły stan techniczny maszyn i urządzeń, brak badań lekarskich. Drugi przypadek dotyczy tak zwanego przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody. Jest to np. dużej fabryki, firmy budowlanej, stacji benzynowej, kompleksu basenowego. W tym przypadku nie jest potrzebna wina pracodawcy. Taki zakład, w związku z wprowadzeniem do otoczenia ogromnego ryzyka wywołania szkód, właśnie na zasadzie ryzyka ponosi odpowiedzialność. Oczywiście o odszkodowanie za wypadek w pracy w tym przypadku możemy się ubiegać, jeśli nie ponosimy wyłącznej winy za wypadek.

Zadośćuczynienie za wypadek w pracy

Kwoty zadośćuczynienia za wypadek w pracy uzależnione są od wielkości obrażeń, trwałych następstw oraz długości leczenia i rekonwalescencji. Należy pamiętać, że jest to odszkodowanie uzupełniające więc zasadniczo pomniejszane jest o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jeśli zatem ZUS wypłaci nam kwotę 20.000 zł a należne zadośćuczynienie wyniesie 50.000 zł to sąd zasądzi na naszą rzecz kwotę 30.000 zł. Taka sytuacja często będzie miała miejsce jeśli za wypadek w pracy odpowiada nasz pracodawca.

Zdarzają się jednak wypadki w pracy za które pracodawca nie odpowiada.

Przykład 1)

Pracownica socjalna w drodze do podopiecznego doznaje urazu ciała potykając się na nierównym chodniku. Do wypadku doszło w czasie pracy i miał on związek z wykonywanym zawodem. Taki wypadek powinien zostać zakwalifikowany jako wypadek w pracy.

Przykład 2)

Przedstawiciel handlowy zostaje poszkodowany w wypadku samochodowym w godzinach pracy. Taki wypadek również powinien zostać zakwalifikowany jako wypadek w pracy ponieważ doszło do niego w trakcie jej wykonywania.

Powyższe przykłady wskazują na to, że do wypadków nie doszło z winy pracodawcy a więc Sąd nie powinien potracić odszkodowania z ZUS ponieważ zostało ono wypłacone z zupełnie innej podstawy i kto inny dokonywał opłat z tytułu ubezpieczenia. Pracodawca opłacał składki wypadkowe w ZUS a zarządca chodnika lub posiadacz pojazdu sprawcy opłacali polisę OC, z której należy uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w pracy.

Odszkodowanie za koszty opieki

Jest to świadczenie, które sądy zasądzają czasem jako odszkodowanie za koszty opieki zgodnie z art. 444 § 1 k.c. a czasem jako skapitalizowana renta zgodnie z art. 444 § 2 k.c. Wysokość tego odszkodowania sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych jednak w przypadku pojedynczych złamań jest to kwota od 1.000 zł do 4.000 zł. Nie ma tutaj znaczenia czy poszkodowany poniósł koszty opieki czy pomoc była świadczona nieodpłatnie przez osoby bliskie. Odszkodowanie to należne jest tylko dlatego, że taka pomoc była potrzebna.

Odszkodowanie za wypadek w pracy a koszty leczenia

Koszty leczenia, związanym z wypadkiem są zawsze wydatkiem, który powinien zostać poniesiony przez podmiot odpowiedzialny za szkodę. Nie ma tutaj znaczenia czy są to koszty zakupu leków, protezy, balkoniku czy prywatnych wizyt lekarskich i badań. Towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze kwestionują zasadność wypłaty odszkodowania za wizyty lekarskie czy prywatne badania. Na szczęście ostateczna decyzja w tym zakresie należy do sądów a te co do zasady uznając wydatki na prywatne leczenie za zasadne nawet jeśli wynikają wyłącznie z wygody poszkodowanego. Aby przekonać sąd do swoich racji warto prowadzić sprawę przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny). W ramach prowizji zapewnimy Ci profesjonalistę w sprawie sądowej.

Kancelaria AP Odszkodowania ma wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za wypadki w pracy. Warto skontaktować się z nami w celu przeprowadzenia darmowej analizy sprawy. Po takiej analizie możecie Państwo podjąć decyzję dotyczącą walki o odszkodowanie.

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.