Odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Do uzyskania odszkodowania za wypadek drogowy mają prawie wszyscy poszkodowani, którzy uczestniczyli w wypadku. Jedynie sprawca wypadku nie uzyska odszkodowania za obrażenia ciała. Należy więc pamiętać, że nawet jeśli jechałeś ze sprawcą samochodem możesz się ubiegać o odszkodowanie w przypadku doznania obrażeń ciała. Nie warto z tego rezygnować nawet jeśli sprawca jest osobą najbliższą jak mąż, dziecko, czy rodzic. Jedyną konsekwencją dla sprawcy jest zwiększona stawka za polisę OC o kilkadziesiąt lub kilkaset złotych. Natomiast kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek komunikacyjny sięgają co do zasady kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wysokość odszkodowania za wypadek drogowy

Odszkodowanie komunikacyjne dla osoby poszkodowanej to w głównej mierze zadośćuczynienie. Jest to forma pieniężnej rekompensaty za doznane urazy uzyskiwana w celu poradzenia sobie z trudną sytuacją jaką jest czas leczenia i rekonwalescencji. O wysokości zadośćuczynienia decyduje skala obrażeń oraz trwałe następstwa pozostałe po zakończeniu leczenia. Nie mniej ważna jest sama długość procesu leczenia. Im leczenie było bardziej skomplikowane i dłuższe tym odszkodowanie wyższe.

Kwoty zadośćuczynienia za obrażenia zasądzane w Polsce wahają się od 2.000 zł do 1.200.000 zł. Przy czym 2.000 zł zasądzają sądy w przypadku skręcenia np. kręgów szyjnych  czy kostki, a które nie pozostawiają trwałych następstw po zakończeniu leczenia. Kwoty zasądzane na rzecz poszkodowanych w przypadku złamań ręki czy nogi wahają się w przedziale 5.000 zł do nawet 120.000 zł. Powikłane złamania skutkujące leczeniem nie tylko ortopedycznym ale również neurologicznym pozwalają uzyskać odszkodowanie zbliżone do górnej granicy. Odszkodowanie za wypadek drogowy to świadczenie, o które warto walczyć.

Jakie odszkodowanie za wypadek drogowy

Dodatkowym odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny jest skapitalizowana renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Większość poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych wymaga pomocy ze strony osób bliskich. Taka pomoc świadczona jest co do zasady nieodpłatnie. Nie przeszkadza to jednak w uzyskaniu odszkodowania dla osoby, która tej opieki wymagała. Takie odszkodowanie może wynieść od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Uzależnione jest od czasu opieki jakiej potrzebował poszkodowany.

Ciężkie wypadki komunikacyjne mogą skutkować takimi świadczeniami jak renta z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renta uzupełniająca wypłacana do końca życia poszkodowanego. W niektórych przypadkach można nawet uzyskać odszkodowanie na przystosowanie domu czy samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Poszkodowanym w wypadku drogowym będzie osoba znajdująca się w pojeździe jak również pieszy lub rowerzysta potracony przez samochód czy motocykl. Zasady odpowiedzialności na podstawie których wypłacane są odszkodowania osobom biorącym udział w wypadkach są różne. Uzależnione od tego kto dozna obrażeń ciała. Osoba potrącona czy pasażer pojazdu otrzyma odszkodowanie. Niezależnie od tego czy był pasażerem pojazdu sprawcy czy innego pojazdu.  Wyjątki to bardzo duże przyczynienie lub jego wyłączna wina.

Kierujący samochodem zawsze będzie mógł uzyskać odszkodowanie na zasadzie winy jeśli jego pojazd był w ruchu. Oznacza to, że jeśli sprawca wypadku nie ponosi winy poszkodowany kierowca innego pojazdu nie otrzyma odszkodowania. Przykładem będzie sytuacja, w której sprawca doznał zawału serca lub innego nagłego schorzenia doprowadzającego do wypadku. Dlatego ważne jest aby sprawę od początku powierzyć profesjonalnej kancelarii zajmującej się wypadkami komunikacyjnymi od lat. Prawnicy zajmujący się sprawą zrobią wszystko aby przypisać winę sprawcy tak aby wszyscy mogli otrzymać odszkodowanie.

Przyczynienie a wysokość odszkodowania za wypadek drogowy

Niektóre zachowania poszkodowanych mogą zostać zakwalifikowane do zawinionych bezprawnych działań mogących mieć znaczący wpływ na wysokość zaistniałej szkody. Mowa tutaj o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody. W wypadkach komunikacyjnych to najczęściej brak pasów bezpieczeństwa lub brak kasku. Również świadoma podróż w osobą znajdującą się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Wystąpienie tych czynników może mieć ogromny wpływ na obniżenie odszkodowania za wypadek drogowy. Jednak dobry prawnik jest w stanie pokierować sprawą tak aby zachowanie poszkodowanego w trakcie wypadku miało minimalne znaczenie.  W niektórych przypadkach może pozostać nawet bez znaczenia.

Po dokładnym przeanalizowaniu opinii biegłego na okoliczność rekonstrukcji wypadków w połączeniu z analizą dokumentacji medycznej możemy niekiedy udowodnić, że brak pasów czy kasku nie miał wpływu na wielkość szkody. Co za tym idzie odszkodowanie za wypadek drogowy uzyskamy w pełnej wysokości.  Świadome podróżowanie z nietrzeźwym kierowcą jeśli kierujący pojazdem rzeczywiście był nietrzeźwy towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmują jako zasadę. Nie jest jednak tak, że zawsze wiemy w jakim stanie znajduje się kierowca. Nie zawsze można wyczuć zapach z ust lub poznać po zachowaniu kierującego pojazdem, że znajduje się on pod wpływem środków odurzających. Rolą profesjonalnego pełnomocnika jest nie dopuścić do tego aby w postępowaniu cywilnym Sąd mógł uznać przyczynienie poszkodowanego do powstałej szkody.

Profesjonalne kancelarie odszkodowawcze takie jak AP Odszkodowania zatrudniają cały sztab prawników (adwokat, radca prawny), którzy potrafią uzyskać wszystkie należne i możliwie najwyższe odszkodowania. Dzięki analitykom medycznym profesjonalni pełnomocnicy mogą dokładnie oszacować wysokość zadośćuczynienia. Powierzając swoją sprawę nam, masz pewność, że zrobimy wszystko aby uzyskać jak najszybciej i jak najwyższe odszkodowanie. Motywuje nas do tego system wynagrodzenia oparty na prowizji. Nie pobieramy opłat wstępnych więc nasze wynagrodzenie otrzymamy dopiero po uzyskaniu dla Ciebie świadczenia.

 

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.