Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Gdy kogoś z naszych bliskich spotka tragiczny wypadek ze skutkiem śmiertelnym możemy starać się uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Sytuacja w jakiej się znajdujemy bezpośrednio po wypadku należy do najtrudniejszych w życiu i nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie ze wszystkim. W takiej sytuacji warto skierować się do profesjonalnej kancelarii, która zadba o interesy nasze oraz naszych najbliższych.

Pamiętajmy, że śmierć osoby bliskiej to zarówno smutek, żal i cierpienie jak również najczęściej pogorszenie naszej sytuacji materialnej. Śmierć ojca małoletnich dzieci skutkuje znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej całej rodziny. Śmierć dorosłego syna starszych rodziców, którzy zawsze mogli liczyć na jego pomoc nie tylko finansową ale również faktyczną znacznie pogarsza ich sytuację.

Pomoc profesjonalisty podjęta bezpośrednio po wypadku najlepiej zabezpiecza interes rodziny. Pierwszym etapem jest postępowanie karne, którego wynik decyduje o tym kto ponosi za wypadek winę oraz czy pozostałe osoby w nim uczestniczące przyczyniły się do niego. Przyczynienie się poszkodowanego do szkody może polegać na niezapięciu pasów bezpieczeństwa lub podróżowaniu z nietrzeźwym kierowcą. Profesjonalna kancelaria odszkodowawcza przystępuje do postępowania karnego aby zrobić wszystko co uwolni poszkodowanego od jakiegokolwiek przyczynienia, które w innym przypadku skutkować będzie obniżonym odszkodowaniem.

W przypadku ustalenia okoliczności, które bezspornie świadczą o wyłącznej winie sprawcy można rozpocząć postępowanie cywilne w sprawie o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Profesjonalne przygotowanie do takiego postępowania decydować będzie o wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Obejmuje ono szkodę materialną, którą ponosi bliski zmarłego z związku z jego śmiercią. Mowa tutaj o znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej. W przypadku jeśli zmarły był jedynym żywicielem rodziny, lub jego dochody pozwalały rodzinie wieść dobre życie, szkoda jest znaczna. Po wypadku rodzina została bez środków do życia lub znajduje się w znacznie gorszej kondycji finansowej. Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji finansowej w zależności od wysokości szkody może wynieść nawet 150.000 zł dla każdego członka rodziny, którego sytuacja uległa pogorszeniu.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Jest to jednorazowe świadczenie mające na celu finansowe zrekompensowanie straty jaką poniósł bliski w związku ze śmiercią członka rodziny. Rodzina natomiast rozumiana jest tutaj szeroko. Wchodzą tutaj zarówno więzy krwi jak i więzi wyłącznie uczuciowe i faktyczne. Zadośćuczynienie przysługuje zarówno żonie jak i konkubinie a jego wysokość uzależniona jest od takich czynników jak stopień bliskości, relacje łączące osobę roszczącą ze zmarłym czy ogrom cierpienia po stracie. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługuje także dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom, rodzeństwu ale również macosze ojczymowi i pasierbom. Kwoty zadośćuczynienia w zależności od stopnia pokrewieństwa i bliskości ze zmarłym zaczynają się od 5.000 zł a kończą na 250.000 zł.

Renta alimentacyjna

To świadczenie przysługuje osobie, dla której zmarły był źródłem utrzymania. Nie ma tutaj znaczenia czy zmarły świadczył na jej rzecz dobrowolnie czy też ciążył na nim obowiązek ustawowy lub sądowy. Znaczenie ma jedynie udowodnienie faktu, że zmarły realizował świadczenie.

dane kontaktowe

AP Odszkodowania Paweł Gaj
ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4
42-200 Częstochowa

 

TEL: 34 374 37 36

GSM: +48 792 020 240
Email: biuro@apo24.pl

godziny otwarcia

Pn - Pt: 9:00 - 17:00
Sb: nieczynne

facebooklogo