Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Gdy kogoś z naszych bliskich spotka tragiczny wypadek ze skutkiem śmiertelnym możemy starać się uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Sytuacja w jakiej się znajdujemy bezpośrednio po wypadku należy do najtrudniejszych w życiu i nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie ze wszystkim. W takiej sytuacji warto skierować się do profesjonalnej kancelarii, która zadba o interesy nasze oraz naszych najbliższych.

Pamiętajmy, że śmierć osoby bliskiej to zarówno smutek, żal i cierpienie jak również najczęściej pogorszenie naszej sytuacji materialnej. Śmierć ojca lub matki małoletnich dzieci skutkuje znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej całej rodziny. Śmierć dorosłego syna czy córki starszych rodziców, którzy zawsze mogli liczyć na ich pomoc nie tylko finansową ale również faktyczną znacznie pogarsza ich sytuację. Pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej to zarówno utrata części środków finansowych ale również utrata kogoś, kto zawsze mógł udzielić pomocy np. podczas choroby, remontu czy opieki nad dziećmi. Będąc w powyższej sytuacji warto zadbać o przyszłość swoją i osób najbliższych.

Pierwszy krok

Pomoc profesjonalisty podjęta bezpośrednio po wypadku najlepiej zabezpiecza interes rodziny. Pierwszym etapem jest postępowanie karne. Jego wynik decyduje o tym kto ponosi za wypadek winę oraz czy pozostałe osoby w nim uczestniczące przyczyniły się do niego. Przyczynienie się poszkodowanego do szkody może polegać na niezapięciu pasów bezpieczeństwa lub podróżowaniu z nietrzeźwym kierowcą. Profesjonalna kancelaria odszkodowawcza przystępuje do postępowania karnego. Należy zrobić wszystko co uwolni poszkodowanego od jakiegokolwiek przyczynienia. Mogłoby ono skutkować obniżonym odszkodowaniem. Przyczynienie może skutkować pomniejszeniem zadośćuczynienia nawet o 90% dlatego tak ważne jest aby sprawę powierzyć profesjonalistom.

W przypadku ustalenia okoliczności, które bezspornie świadczą o wyłącznej winie sprawcy można rozpocząć postępowanie cywilne w sprawie o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Profesjonalne przygotowanie do takiego postępowania decydować będzie o wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Podstawowa analiza dotyczyć będzie relacji i więzi jakie łączyły osobę roszczącą ze zmarłym. Teoretycznie jest to podstawowy czynnik mający wpływ na wysokość odszkodowania. W praktyce jednak to na nas spoczywa konieczność udowodnienia tych relacji. Musimy tak poprowadzić proces i powołać takie dowody aby sąd nie miał wątpliwości o ponadprzeciętnych relacjach.

Kolejnym etapem będzie analiza możliwości skierowania sprawy do Sądu, w którym można uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie. Duże kancelarie odszkodowawcze działające na terenie całego kraju wiedzą, że w każdym Sądzie są zasądzane inne kwoty. Do ustalenia Sądu służy instytucja właściwości przemiennej. Dzięki niej istnieje możliwość, że sprawę będzie można skierować do miejsca, w którym są zasądzane nawet dwa razy większe odszkodowania.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Obejmuje ono szkodę materialną, którą ponosi bliski zmarłego z związku z jego śmiercią. Mowa tutaj o znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej. W przypadku jeśli zmarły był jedynym żywicielem rodziny, lub jego dochody pozwalały rodzinie wieść dobre życie, szkoda jest znaczna. Po wypadku rodzina została bez środków do życia lub znajduje się w znacznie gorszej kondycji finansowej. Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji finansowej w zależności od wysokości szkody może wynieść nawet 150.000 zł dla każdego członka rodziny, którego sytuacja uległa pogorszeniu.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Jest to jednorazowe świadczenie mające na celu finansowe zrekompensowanie straty jaką poniósł bliski w związku ze śmiercią członka rodziny. Rodzina natomiast rozumiana jest tutaj szeroko. Wchodzą tutaj zarówno więzy krwi jak i więzi wyłącznie uczuciowe i faktyczne. Zadośćuczynienie przysługuje zarówno żonie jak i konkubinie a jego wysokość uzależniona jest od takich czynników jak stopień bliskości, relacje łączące osobę roszczącą ze zmarłym czy ogrom cierpienia po stracie. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługuje także dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom, rodzeństwu ale również macosze ojczymowi i pasierbom. Kwoty zadośćuczynienia w zależności od stopnia pokrewieństwa i bliskości ze zmarłym zaczynają się od 5.000 zł a kończą na 250.000 zł.

Renta alimentacyjna

To świadczenie przysługuje osobie, dla której zmarły był źródłem utrzymania. Nie ma tutaj znaczenia czy zmarły świadczył na jej rzecz dobrowolnie czy też ciążył na nim obowiązek ustawowy lub sądowy. Znaczenie ma jedynie udowodnienie faktu, że zmarły realizował świadczenie.

Ile czasu na walkę o odszkodowanie?

Na walkę o takie odszkodowanie mamy co do zasady 20 lat, gdyż z reguły wypadki śmiertelne są skutkiem przestępstwa. Zdarzają się jednak sytuacje, w których za śmierć poszkodowanego nikt nie ponosi winy a odpowiedzialność ponoszona jest na zasadzie ryzyka. Nie dochodzi w takiej sytuacji do popełnienia przestępstwa więc okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jest to o tyle ważna informacja, że po przekroczeniu tego terminu otrzymanie odszkodowania za śmierć osoby bliskiej jest praktycznie niemożliwa.

Nasza kancelaria prowadziła sprawę wypadku śmiertelnego, za który nikt nie ponosił winy. Tylko my byliśmy w stanie pomóc rodzinie zmarłego uzyskać odszkodowanie. Sprawę przejęliśmy w ostatniej chwili gdyż od wypadku upłynęło już prawie trzy lata. Mieliśmy miesiąc na to aby rozpocząć całą procedurę, ustalić fakty i znaleźć podmiot odpowiedzialny. Do wypadku doszło na terenie fabryki materiałów wybuchowych. Poszkodowany był zatrudniony w firmie remontującej część fabryki, w której mieszane były substancje wybuchowe. U pracodawcy jak i w fabryce zostały zachowane wszystkie zasady BHP. Zdarzenie zostało zakwalifikowane przez Prokuraturę jako nieszczęśliwy wypadek w pracy.

Poprzednia kancelaria próbowała uzyskać odszkodowanie od pracodawcy poszkodowanego. Była to niewielka firma budowlana, której właściciel odpowiadał na zasadzie winy, której nie można było mu przypisać. Córka poszkodowanego trafiła do nas w ostatniej chwili. Po wstępnej analizie postanowiliśmy sprawę skierować przeciwko fabryce materiałów wybuchowych. Zgodnie z przepisami taki zakład odpowiada na zasadzie ryzyka a nie winy. Żona, córka, syn, siostra oraz wnukowie otrzymali zadośćuczynienie i odszkodowanie.

W naszej pracy najważniejsza jest wiedza oraz doświadczenie. Doświadczenie zbierane w Sądach na terenie całego kraju pozwala na uzyskanie dla Ciebie najwyższego świadczenia. Wybierając nas możesz mieć pewność, że zrobimy wszystko aby pomóc Ci w jak najwyższym stopniu.

Witaj na stronie apo24.pl

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Jeśli akceptujesz zasady poniższej polityki prywatności kliknij przycisk "Przejdź do strony" lub w ikonkę "X" znajdującą się w prawym górnym rogu.