Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacje oraz prawa osoby, której dane są przetwarzane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest AP Odszkodowania Paweł Gaj z siedzibą w Częstochowie 42-202, przy ul. Dąbrowskiego 11 lok 4.

2) inspektorem ochrony danych w AP Odszkodowania Paweł Gaj jest Aleksandra Rybak-Gaj z którym można się kontaktować za pomocą adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Aleksandra Rybak-Gaj, ul. Dąbrowskiego 11/4, 42-202 Częstochowa.

3) Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

- dochodzenia roszczeń odszkodowawczych dla osoby poszkodowanej – dane osoby poszkodowanej przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

- udowodnienia stanu fatycznego – dane świadków przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt a lub d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Możliwy zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub wykonywania pracy, numer telefonu, wykonywany zawód. Niezbędny zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub wykonywania pracy);

- dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od osoby odpowiedzialnej za wypadek – dane osoby odpowiedzialnej przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Możliwy zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, pesel, seria i numer dowodu osobistego, seria i numer prawa jazdy, adres zamieszkania, miejsce wykonywania pracy, wysokość zarobków, numer telefonu, wykonywany zawód, stan zdrowia, dane dotyczące karalności. Niezbędny zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub wykonywania pracy);

- pozyskiwania informacji mających na celu ustalenie odpowiedzialności za wypadek od organów, urzędów, zakładów pracy oraz wymiany korespondencji towarzystwami ubezpieczeniowymi – dane osób pracujących w wyżej wymienionych podmiotach przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (możliwy zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub stanowisko pracy);

- prowadzenia rekrutacji pracowników – dane osób aplikujących przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

- zatrudnienia– dane pracowników przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

przesłania oferty handlowej przez portale internetowe po wcześniejszym udzieleniu zgody przez potencjalnego klienta zgodnie z regulaminami portali internetowych - dane potencjalnych klientów przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt a lub d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

4) Administrator może przekazywać dane:

- podmiotowi wskazanemu przez klienta jako podmiot odpowiedzialny za wypadek;

- Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, które ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za naprawienie szkody;

- Kancelarii Radcy Prawnego Aleksandra Rybak-Gaj z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4 – w przypadku wystąpienia na drogę sądową;

- Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych jeśli sprawa dotyczy roszczeń z tytułu wypadku przy pracy;

- Polskim Sądom Powszechnym jeśli sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego;

- Prokuraturze i/lub Policji jeśli będzie reprezentować poszkodowanego w sprawie karnej lub w sprawie o wykroczenie;

- podmiotom świadczącym usługi hostingowi i informatyczne;

- Poczcie Polskiej S.A.;

- organom administracji publicznej w przypadkach wskazanych w przepisach prawa administracyjnego.

5) Administrator w zależności od kategorii osób, których dane dotyczą trwale usunie dane po upływie:

- klient – 6 lat od końca roku, w którym została wykonana umowa;

- świadek – 6 lat od prawomocnego zakończenia sprawy, prawomocnej ugody, wygaśnięcia umowy z innych przyczyn;

- osoba odpowiedzialna – 6 lat od prawomocnego zakończenia sprawy, prawomocnej ugody, wygaśnięcia umowy z innych przyczyn;

- osoba zatrudniona w podmiocie, z którym prowadzimy korespondencję – 6 lat od prawomocnego zakończenia sprawy, prawomocnej ugody, wygaśnięcia umowy z innych przyczyn;

- osoba aplikująca do pracy – 6 miesięcy od rozpoczęcia przetwarzania jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy lub okresu wymaganego przez przepisy prawa w związku z przechowywaniem dokumentacji pracowników;

- pracownicy - okresu wymaganego przez przepisy prawa w związku z przechowywaniem dokumentacji pracowników;

- potencjalny klient – zgodnie z regulaminami portali internetowych, na których klienci rejestrują lub podają swoje dane

6) Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,  prawo do żądania usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania. Uprawnienia te mogą być ograniczone przepisami prawa unijnego lub polskiego.

7) Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub innego prawa unijnego lub polskiego;

8) Dane osobowe mogą trafić do państwa trzeciego jeśli wypadek miał miejsce poza granicami RP.

9) Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany tzn. bez ingerencji człowieka.

dane kontaktowe

AP Odszkodowania Paweł Gaj
ul. Dąbrowskiego 11 lok. 4
42-200 Częstochowa

 

TEL: 34 374 37 36

GSM: +48 792 020 240
Email: biuro@apo24.pl

godziny otwarcia

Pn - Pt: 9:00 - 17:00
Sb: nieczynne

facebooklogo