Odszkodowania – wypadek przy pracy

Odzyskiwanie i Dochodzenie Odszkodowań

Odszkodowania – wypadek przy pracy

Odszkodowania wypadek przy pracy

Odszkodowania – wypadek przy pracy.

Odszkodowania wypadek przy pracyNiemal każdy rodzaj pracy generuje pewne „ryzyko”, związane z terminem „wypadek przy pracy”.  Warto zauważyć jednak, że nie każde zdarzenie doznane przez pracownika może zostać zakwalifikowany jako „wypadek przy pracy”. Ustalenie, czy dany incydent można traktować jako wypadek nie jest rzeczą prostą – od dawien dawna budzi sporo wątpliwości. Obowiązek klasyfikacji zdarzenia jako wypadku przy pracy należy wyłącznie do pracodawcy.

Definicja wypadku przy pracy została szerzej opisana w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Artykuł 3. powołanego przepisu mówi, że wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe wywołane zewnętrzną przyczyną, które nastąpiło w związku z pracą i na skutek, którego doszło do urazu bądź śmierci danej jednostki. Zwrot „związku z pracą” oznacza, że dany incydent wystąpił:

  • Podczas bądź w związku z wykonywaniem przez daną jednostkę obowiązków bądź poleceń przełożonych;
  • Podczas bądź w związku z wykonywaniem przez daną jednostkę czynności na rzecz przełożonego, niezależnie od tego, czy dostał on takie polecenie, czy nie;
  • W chwili, gdy dana jednostka była w dyspozycji pracodawcy, a więc w drodze między jego siedzibą, a miejscem wykonywania obowiązku, wynikłego ze stosunku pracy.

Ważnymi aspektami są tutaj związek czasowy – wypadek zdarzył się w czasie przeznaczonym na pracę oraz związek miejscowy – wypadek zdarzył się w miejscu pracy.

Czego zatem nie możemy zaliczyć do tzn. „wypadku przy pracy”? Każdego incydentu, który miał miejsce w czasie wykonywania prywatnych spraw jednostki, nawet jeżeli były one wykonywane w godzinach pracy i za zgodą przełożonego. Warto podkreślić również, że za wypadek przy pracy nie jest uznawany wypadek komunikacyjny, który miał miejsce w drodze do miejsca wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, czyli np. z domu do zakładu pracy. Zgodnie z funkcjonującym w naszym prawie orzecznictwem, za wypadek przy pracy nie można uznać także zawału serca wywołanego silnym stresem na skutek wręczenia wypowiedzenia.

Brzmi to rozsądnie, chcę uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań powypadkowych, zarejestruj się telefonicznie pod numerem +48 575 210 480 lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą aby ustalić szczegóły:

Imię / nazwa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Oblicz + 23 = 29

Zapisz