Odszkodowania w rolnictwie – ile możesz zyskać?

Odzyskiwanie i Dochodzenie Odszkodowań

Odszkodowania w rolnictwie – ile możesz zyskać?

Odszkodowania w rolnictwie - Odszkodowania w gospodarstwie rolnym

Odszkodowania w rolnictwie

Odszkodowania w rolnictwie - Odszkodowania w gospodarstwie rolnymOdszkodowania w rolnictwie, jak sama nazwa wskazuje, to świadczenia zadedykowane przede wszystkim rolnikom. Sama definicja wypadku przy pracy rolniczej została skonkretyzowana w art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło w czasie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa/roli bądź związanych z czynnościami wykonywanymi:

 • Na ternie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika, gospodarstwa domowego związanego z gospodarstwem rolnym lub gospodarstwa, na którym rolnik ten pracuje (stale);
 • W drodze z miejsca zamieszkania na teren gospodarstwa rolnego bądź odwrotnie – w drodze powrotnej;
 • Poza terenem gospodarstwa rolnego, w czasie wykonywania czynności związanych pośrednio bądź bezpośrednio z prowadzeniem działalności rolniczej;
 • W drodze z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania powyższych czynności bądź odwrotnie – w drodze powrotnej.

Uwaga! Każdy rolnik ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Rolnictwo to działalność, która generuje bardzo dużo różnego rodzaju wypadków. Szacuje się, że procentowy udział incydentów w rolnictwie, klasyfikujących się do uzyskania odszkodowania, w ogólnej licznie wszystkich incydentów w Polsce wynosi około 25 proc. Do głównych przyczyn wypadków w rolnictwie zaliczyć możemy:

 • Niesprawne/uszkodzone maszyny rolnicze bądź brak umiejętności/odpowiedniego przeszkolenia pracowników/rolników bądź nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie obsługi maszyn rolniczych (traktorów, kombajnów, siewników, ciągników etc.);
 • Nieprzestrzeganie zasad BH przy wykonywaniu czynności rolniczych oraz prac remontowych, naprawczych i porządkowych;
 • Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy pracy z tzn. żywym inwentarzem;
 • Nieodpowiednie zabezpieczenia miejsca pracy, maszyn i narzędzi (dotyczy w dużej mierze wypadków dzieci);
 • Niewłaściwa organizacja pracy etc.

O odszkodowania w rolnictwie, a więc zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC rolnika może ubiegać się zarówno osoba, która doznała szkody jak i bliscy osoby, która na skutek wypadku zmarła. Dodatkowo, podmioty te mogą ubiegać się o odszkodowanie od KRUS (jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny ubezpieczonego, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem bądź chorobą zawodową, renta rodzinna).

Brzmi to rozsądnie, chcę uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań powypadkowych, zarejestruj się telefonicznie pod numerem +48 575 210 480 lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą aby ustalić szczegóły:

Imię / nazwa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Oblicz 65 − 64 =

Zapisz

Zapisz

 

Jedna odpowiedź

 1. Maria pisze:

  Podczas pracy w gospodarstwie zdarzył mi się wypadek. Mam częściowo niewładną lewą rękę. W jaki sposób rozpocząć walkę o odszkodowanie?

Nie można już dodawać komentarzy.